Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Job Ref
SC-020-22
Location:
Bae Caerdydd
Function
Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi
Salary
£33,335 - £40,422 ynghyd â lwfans recriwtio a chadw (£3,687.86) - Band Rheoli 2 - HEO
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37 awr
Closing Date :
04 Hyd 2022

More details

Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn wasanaeth sy’n hanfodol er mwyn galluogi’r Senedd i barhau i weithredu fel sefydliad gwirioneddol ddwyieithog drwy hwyluso’r defnydd o’r ddwy iaith swyddogol.

Mae’r swydd hon yn un cyffrous ac amrywiol o ran ei natur sy’n eich rhoi yng nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth Cymru. Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu deddfwriaethol a thestun i staff y Comisiwn, Aelodau o’r Senedd a’u staff ac i’r cyhoedd ar adeg hynod ddiddorol o ran gwleidyddiaeth Cymru. Bydd gofyn eich bod yn meddu ar sgiliau ieithyddol cryf a’r gallu i ddysgu sut i ddefnyddio’r feddalwedd ddeddfwriaethol arbenigol. Bydd hefyd angen i chi ddatblygu perthynas waith gref gyda’ch cydweithwyr o fewn y gwasanaeth hwn a gwasanaethau eraill.

Mae hon yn gyfnod cyffrous i weithio wrth ganol democratiaeth Cymru yng Nghyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Senedd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Cyflog
£33,335 - £40,422 ynghyd â lwfans recriwtio a chadw (£3,687.86) - Band Rheoli 2 - HEO

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd a’i Aelodau eu diwallu.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Contact Us

Y Tîm Recriwtio, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

0300 200 7588


Connect with:

© Copyright Senedd 2022
Powered by: Webrecruit