Working with Us

Current Vacancies

Ymgysylltu

Cynorthwyydd Profiad Ymwelwyr (Rhan-amser)

Bae Caerdydd

Job Ref
SC-045-22
Location
Bae Caerdydd
Salary
£20,972 - £24,710 (Cymorth Tîm – pro rata)

Mae ein tîm cyhoeddus yn frwd dros roi croeso cynnes i ymwelwyr a rhoi’r argraff orau o Senedd Cymru a’i hadeilad.

Fel Cynorthwyydd Profiad Ymwelwyr, byddwch yn canolbwyntio ar hyrwyddo gwaith y Senedd. Byddwch yn ymwneud â datblygu profiadau a rhyngweithiadau sy'n cefnogi ymwelwyr i gael y wybodaeth a'r hyder i gyfranogi mewn gweithgareddau gwleidyddol yn yr adeilad, ac yn eu hardal leol.

Rydym yn datblygu’r ystâd i fod yn ganolbwynt cyfranogi y bydd pobl yn ymweld ag ef i gydweithio a rhannu syniadau ar gyfer dyfodol Cymru.

Ar eu taith o amgylch yr ystâd, mae gan yr ymwelydd: yr adnoddau a’r canllawiau sy’n rhoi gwybod iddynt sut y cânt eu cynrychioli gan y Senedd, yn ogystal â gofod i bostio syniadau neu gyfrannu at ymchwiliadau cyfredol, a chaffi ar gyfer myfyrio a thrafod.

Byddwch yn gweithio mewn tîm bach i groesawu a chyflwyno ymwelwyr i’r ystâd, cynnal y cynnwys o ddydd i ddydd y mae’r ymwelydd yn rhyngweithio ag ef, a chefnogi’r Swyddog Profiad Ymwelwyr wrth ddatblygu ein profiadau ar gyfer ymwelwyr yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd rhan-amser yw hon (22 awr yr wythnos), fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd, ei Haelodau, a’i hymwelwyr eu diwallu. O ran patrwm rheolaidd, rydym am i ddeiliad y swydd weithio tri allan o'r saith diwrnod bob wythnos, gan gynnwys dyddiau braint a gwyliau banc, yn ôl rota a gaiff ei drefnu fis ymlaen llaw fel arfer. Patrwm rheolaidd y swydd hon yw dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Meini prawf o ran y Gymraeg

Mae'r sgiliau ieithyddol ar gyfer y swydd hon wedi'u hasesu fel a ganlyn:
- Gwrando: Deall trafodaethau a chyfarwyddiadau hyd yn oed ar bynciau anghyfarwydd. (Lefel 4)
- Siarad: Gallu cymryd rhan mewn trafodaethau a siarad yn faith, gan wneud hynny’n hyderus ac yn ddigymell. (Lefel 4)
- Darllen: Deall y rhan fwyaf o'r testun arferol ac anarferol sy'n gysylltiedig â'r swydd pan ddefnyddir iaith safonol (Lefel 3)
- Ysgrifennu: Y gallu i ysgrifennu testun arferol ac anarferol sy'n gysylltiedig â’r gwaith (Lefel 3).

Caiff y sgiliau hyn eu hasesu fel rhan o’r broses ddethol. I gael rhagor o wybodaeth am y lefelau gallu o ran y Gymraeg ewch i'n gwefan.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Y Tîm Recriwtio, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

0300 200 7588


Connect with:

© Copyright Senedd 2023
Powered by: Webrecruit