Working with Us

Current Vacancies

Ymgysylltu

Rheolwr Ymgysylltu â Dinasyddion - dros dro

Hyblyg

Job Ref
SC-012-24
Location
Hyblyg
Salary
£35,159 - £42,634 (Band Rheoli 2 - HEO)

Mae'r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion yn gweithio gydag Aelodau o’r Senedd, pwyllgorau'r Senedd, sefydliadau ac unigolion ledled Cymru i gyflawni nodau strategol Comisiwn y Senedd: Darparu cymorth seneddol o’r radd flaenaf; gosod dinasyddion wrth wraidd popeth a wnawn, a defnyddio adnoddau'n gynaliadwy.

Mae'r Rheolwr Ymgysylltu â Dinasyddion yn rhoi cymorth i bwyllgorau'r Senedd drwy hwyluso cyfleoedd ymgysylltu ag amrywiaeth o ddinasyddion amrywiol o bob rhan o Gymru, yn enwedig y rheini sydd â phrofiad byw, defnyddwyr wasanaethau a staff y rheng flaen.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd a’i Aelodau eu diwallu.

Lleoliad: Gall ymgeiswyr fod wedi’u lleoli mewn unrhyw ran o Gymru, a byddwch yn gallu gweithio o swyddfeydd y Senedd ym Mae Caerdydd neu Gyffordd Llandudno, gweithio gartref, neu o bell yn ôl eich dymuniad. Cewch y cymorth a’r cyfarpar y bydd eu hangen arnoch i fedru gweithio gartref. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol i chi deithio i ddarparu sesiynau ymgysylltu ar draws Cymru yn rheolaidd ar gyfer y rôl hon.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Y Tîm Recriwtio, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

0300 200 7588


Connect with:

© Copyright Senedd 2024
Powered by: Webrecruit